Webpublicatie in tekst en film, met analyse van een werkproces en negen didactische lessen voor interdisciplinaire improvisatie.

Intermediale analyse en verslaglegging van drie dagen pilot-lab waarin studenten Jazz & Pop, Interactive Performance Design, en Muziektechnologie met elkaar gingen improviseren. Dit was een initiatief van bassist Theo de Jong, tevens vakdocent aan het Utrechts Conservatorium. Zijn vraag werd opgepikt door het MAPLAB van Joris Weijdom.

Behalve een analyse van de drie dagen waarin de studenten met elkaar werkten, werd het ook een analyse van hoe drie schools – het Conservatorium, de faculteit Theater en de KMT faculteit-  van dezelfde Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met elkaar zouden samenwerken. Ook drie verschillende didactische stijlen kwamen in die drie dagen bijeen.

In opdracht van het Media and Performance Laboratorium (MAPLAB), onderdeel van het Lectoraat Theatrale Maakprocessen.

  • verschijningsdatum: april 2014 in PDF, zomer 2014 als webpublicatie
  • opdracht: verslaglegging, tekstuele analyse, interviews, filmopnames, editing.
  • Editing assistentie: Ivo van Aart
  • meelezers: Nirav Christophe, Joris Weijdom, Pam de Sterke